הגנים בניחוח ארץ ישראלי שלנו

בפרקים הקודמים, עמדנו על חשיבותה של התוכנית העסקית ובדיקת ההיתכנות העסקית של המיזם החדש. סקרנו אפשרויות שונות למבנה התאגידי הראוי, בחנו את המורכבויות והרגישויות בבואנו להתקשר עם השותפים העתידיים למיזם והצגנו אפשרויות שונות למימון ראשוני של המיזם. הפעם, בפרק החמישי של הסדרה, נעמוד על החשיבות הגדולה שיש לייחס להגנה על קניינו הרוחני של העסק, ונפרט כיצד יש לעשות זאת.


גינה בעצמון המתחברת אל הטבע