עבודות עץ - מראה כפרי בקו נקי!

"כשכתבתי את הספר השתדלתי מאוד שהוא ישקף את התקופה ההיא, אבל ממסעותי בארץ היום אני חושב שכמעט דבר לא השתנה – היחס לשונה ולאחר, ובמקרה הזה לעולה החדש, כמעט לא השתנה. השמות והמוצאים של העולים השתנו. שמעתי נערים שעלו מברית המועצות אומרים 'נורי זה אני', ונערים שעלו מאתיופיה אומרים 'נורי זה אני'.